Ứng dụng được thiết kế tối ưu để có thể hiển thị tốt trên các thiết bị di động khác nhau. Chúng tôi phát triển
ứng dụng này cho iPhone, iPod và các thiết bị
chạy hệ điều hành Android.

Nghệ Sĩ

Thông tin chi tiết của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Rạp Kịch

Thông tin các rạp kịch, bao gồm lịch diễn.

Lịch Diễn

Thông tin chi tiết và lịch diễn của các vở kịch sắp diễn ra.

Download APP